Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Горобець Валерій Григорович - завідувач кафедри теплоенергетики; Шеліманова Олена Віталіївна - доцент кафедри теплоенергетики; Троханяк Віктор Іванович - доцент кафедри теплоенергетики.
Анотація: Основні фактори економії електроенергії на промислових підприємствах. Загальні питання визначення економічної ефективності капітальних вкладень в енергетику. Основи нормування електроенергії. Основні напрями економії енергоресурсів різних галузей виробництва. Енергозберігаючі режими в системах електропостачання промислових підприємств.

Рік останньої атестації: 2021