Спеціальність: Всі загальноуніверситетського рівня. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автори: Наливайко Віталій Адамович, Радько Іван Петрович - доценти кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Предметом вивчення дисципліни є сучасні напрямки ефективного використання енергоносіїв на виробничі потреби. Мета дисципліни: Формування системи теоретичних  знань та практичних навиків ефективного використання енергоресурсів та енергоносіїв.