Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автор: Саяпіна Таїсія Петрівна, старший викладач кафедри інформаційних систем і технологій.
Анотація: Вивчення матеріалу дисципліни призводить до отримання майбутніми економістами відповідного рівня професійно спрямованих теоретичних знань, формування і розвиток спеціальних умінь і практичних навичок з основ інформаційних технологій, а також використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) з метою успішного здійснення інформаційної діяльності у економічній сфері відповідно до спеціальності "Економіка".
Протокол №3 від 23.11.2020.

Рік останньої атестації: 2020