Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS1,5.
Автор: Радіонов Ігор Павлович - старший викладач кафедри військової підготовки.


Анотація: В ході вивчення навчальної дисципліни «Бойова система виживання воїнів (у т.ч. військово-медична підготовка)» передбачається здобуття компетентностей, теоретичних знань та умінь, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю (спеціалізацією) та набуття основних практичних навичок щодо дій у ситуаціях виживання.