Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Біляк Юлія Вікторівна - доцент кафедри фінансів.
Анотація: Фінансовий контролінг є принципово новою концепцією в управлінні підприємством, яка здатна забезпечити підтримку внутрішнього балансу економіки підприємства і ефективного його розвитку шляхом формування об’єктивної інформації про витрати та доходи, що дає змогу приймати оптимальні управлінські рішення.

Рік останньої атестації: 2020