Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Коваленко Лариса Вікторівна - старший викладач кафедри економіки праці та соціального розвитку.
Анотація: У межах дисципліни викладаються теоретичні, методичні та прикладні питання, пов'язані з нормуванням та організацією оплати праці в процесі діяльності сучасних підприємств. Головною метою навчальної дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів розуміння концептуальних основ нормування праці в сучасних умовах, використання сучасних форм та систем оплати праці в діяльності підприємств.