Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Яворська Валентина Олександрівна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: Дисципліна "Вступ до фаху та соціальні комунікації" є обов'язковою і розроблена для забезпечення підготовки фахівців ОС "Бакалавр" зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ОПП "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". Дисципліна розглядає особливості підготовки фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, організацію освітнього процесу, види комунікацій.

Рік останньої атестації: 2022