Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Яворська Валентина Олександрівна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.