Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЕСТS: 2 (4).
Автори: Рябенко Леся Михайлівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу; Шиш Анатолій Миколайович - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.