Спеціальність: 073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Автори: Остапчук Анатолій Дмитрович - доцент кафедри економіки праці та соціального розвитку; Гребеннікова Альона Анатоліївна - доцент кафедри економіки праці та соціального розвитку.
Анотація: Дисципліна формує економічне мислення у спеціалістів бізнесового профілю, підприємницький підхід до господарської діяльності. Вивчення її сприяє розумінню студентами основ підприємництва та агробізнесу на рівні підприємства, фірми, окремих господарських суб'єктів. Курс створено для бакалаврів НУБіП України та міжкафедральних навчальних лабораторій НУБіП України в м. Бобровиця.

Рік останньої атестації: 2020