Спеціальність: 035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (2-8). ECTS: 4 (37).
Автор: Монашненко Анна Миколаївна - асистент кафедри іноземної філології і перекладу.

Практичний курс другої іноземної мови і переклад: англійська