Назва дисципліни: Інформаційні системи і технології в економіці.
Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автори: Касаткіна Ольга Михайлівна - старший викладач кафедри інформаційних систем і технологій, Рогоза Костянтин Геннадійович - доцент кафедри інформаційних систем і технологій.
Анотація: Метою викладання дисципліни є формування необхідного рівня інформаційної та комп’ютерної культури в сучасному інформаційному суспільстві, набуття практичних навичок побудови та використання сучасних інформаційних систем і технологій для розв'язання різних задач в процесі навчання та роботи за фахом.
Особливістю курсу є мінімум теоретичних занять та нудних лекцій. Вас чекають цікаві практичні завдання, для набуття практичних навичок використання інформаційних систем і технологій, які значно полегшать подальші навчання та роботу за фахом.

Рік останньої атестації: 2020