Спеціальність: 073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Новак Олександр Володимирович - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.
Анотація: Курс охоплює питання природи лідерства в соціальних групах, закономірності формування та розвитку власного лідерського потенціалу та потенціалу організації. Є актуальним для осіб, які здобувають управлінський фах або планують якісно виконувати управлінські функції, опираючись на лідерський потенціал.
Лідерство, управління комунікаціями та командною взаємодією: Лідерство

Рік останньої атестації: 2021