Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОСБакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Автор: Файчук Ольга Валеріївна - доцент кафедри банківської справи та страхування.

Навчальна дисципліна "Платіжні системи" спрямована на висвітлення актуальних питань, які розкривають суть та структуру платіжних систем, платіжних інструментів, специфіку побудови національної платіжної системи України та особливості дії платіжних систем провідних країн світу.