Спеціальність: 081 Право (Правове регулювання аграрних відносин). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Новак Тамара Сергіївна - доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука.