Спеціальність: 201 Агрономія (Агрохімія і ґрунтознавство). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автори: Забалуєв Віктор Олексійович - д-р с.-г. наук, професор кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К.Шикули;  Карабач Катерина Сергіївна - канд. с.-г. наук, доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К.Шикули.
Анотація: Вивчення дисципліни має на меті навчити фахівців з експертної оцінки ґрунтів теорії і практиці рекультивації порушених земель з нейтралізацією негативних впливів гірничих робіт на довкілля і створенням передумов активного самовідновлення родючих субстратів (техноземів); виховати ноосферну традицію відновлення ("ренатуралізації») післяпромислових земельних ділянок з метою їх дбайливого використання та відновлення всіх абіотичних і біотичних компонентів екосистем, порушених гірничими роботами з їх негативнною заданістю. Питання експертної оцінки післяпромислових субстратів як техноземів у такому контексті постають одними з перших, що й забезпечує якісне виконання рекультивації та наступного раціонального використання земель, як головного ресурсного потенціалу держави.
П24