Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення; 123 Комп’ютерна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Викладач: Болбот Анастасія Ігорівна, Понзель Ярослав Юрійович - асистенти кафедри інформаційних систем і технологій.