Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 5.
Автор: Горьовий Василь Павлович - професор кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського. Буценко Людмила Василівна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського; Зоргач Альона Миколаївна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського; Аксентюк Мар'яна Миколаївна  - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського.

Анотація: Вивчаються витоки кооперації та вплив кооперативної ідентичності на завдання менеджера. Обґрунтовується значення кооперативів, кооперативні принципи та цінності. Аналізуються переваги кооперативів в порівнянні з іншими формами господарювання на основі розгляду існуючих тенденцій в глобальних та локальних соціальноекономічних системах.