Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 8.
Викладач: Драмарецька Кристина Павлівна - канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.
Анотація: Метою курсу є формування у майбутніх фахівців системних знань і розуміння концептуальних основ логістики, теорії й практики розвитку цього напряму, набуття умінь аналізу сучасних методів управління матеріальними та іншими потоками в логістиці.
П23