Спеціальність: Всі освітні програми НУБіП України. ОС:  Магістр. Семестр: 2. ECTS: 3.
Автори: Лобченко Ганна Олександрівна - канд. с.-г. наук, доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій; Соваков Олександр Вікторович - канд. с.-г. наук, доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.
Анотація: Урбоекологія – це наука про взаємозв'язки і взаємодію в часі і просторі двох систем – міської (в складі підсистеми – соціальної, технічної, енергетичної, інформаційної, керівної, адміністративної та ін.) і природної, а також про ноосферне управління урбоекосистемою; іншими словами урбоекологія займається вивченням міських біогеоценозів, їх структури і динаміки, генезису і функціонування окремих компонентів і екосистем як цілого.
Вибіркова дисципліна загальноуніверситетського рівня.