Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 2 (4).
Автор: Михнюк Сергій Вікторович - старший викладач кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: Курс з педагогіки. Дисципліна складається з двох курсів, які викладаються кафедрами психології і управління та освітніх технологій: