Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення Збройних сил України). ОС: Магістр. Семестр: 8-9. ECTS: 5.
Викладачі: Ткачук Світлана Алімівна - д-р вет. наук, професор; Юстинюк Валерія Євгенівна - канд. вет. наук, асистент.
Кафедра: Ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька.
Анотація: Дисципліна “Безпека та гігієна харчових продуктів” є обов’язковою дисципліною під час підготовки лікарів ветеринарної медицини для Збройних Сил України. Під час викладання дисципліни студенти отримують теоретичні знання з характеристики безпеки харчових продуктів, їх гігієнічної оцінки, а також практичні навички з проведення ветеринарно-санітарних заходів, чіткого вирішення питань санітарно-гігієнічних досліджень і ветеринарно-санітарного благополуччя харчових продуктів, побічних продуктів тваринного походження, а також і рослинних харчових продуктів за всіма етапами технології переробки, і транспортування, зберігання, та в місцях реалізації, дотримуючись виконання чинних нормативно-правових актів і документів.

Рік останньої атестації: 2022