Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автори: Гавриш Оксана Миколаївна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського; Восколупов Володимир Віталійович - асистент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.
Анотація: Метою курсу є формування у майбутніх фахівців комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо мотивації різних категорій працівників і колективів в практиці управління, формування мотиваційного механізму трудової діяльності персоналу, а також підвищення ефективності використання і розвитку потенціалу працівників.
Рік останньої атестації: 2023