Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Викладач: Кучерук Марія Дмитрівна - завідувач кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька, доцент.
Анотація: Програма навчальної дисципліни передбачає розуміння необхідності неухильного дотримання вимог законодавства для забезпечення дійсно Органічного господарювання, що підтверджується сертифікаційним органом за результатами інспекційної перевірки господарства. Органічне ведення тваринництва забезпечується, згодовуванням збалансованого раціону з органічних кормів, забезпечення благополуччя тварин, їх здоров’я, комфортних та безпечних умов утримання, можливістю тварин задовольняти етологічні потреби, поводитись природно, не страждати від неприємних станів таких, як біль, страх та стрес. Такий підхід охоплює всі аспекти життя тварини, включаючи відповідні умови у приміщенні, менеджмент, годівлю, профілактику та лікування хвороб, відповідальне гуманне поводження з нею та, в разі необхідності, гуманну евтаназію. Відповідно для збереження статусу органічного продукту, переробка та пакування.