Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Автор: Діброва Лариса Василівна - доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності