Спеціальність: 035.43 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Амеліна Світлана Миколаївна, завідувач кафедри іноземної філології і перекладу.
Анотація: Курс порівняльної лексикології призначено для вивчення словникового складу німецької мови як основної іноземної у порівнянні з українською. Основні питання курсу: слово і його значення, функціонування лексичних одиниць, шляхи поповнення словникового складу мови.