Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Голомша Наталія Євгенівна - доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД.
Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни є надання знань студентам з питань митної справи, необхідних майбутнім спеціалістам для здійснення управління в сфері зовнішньоекономічної діяльності. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: теоретичні та організаційні засади митної справи; порядок переміщення товарів через митний кордон України порядок нарахування та стягнення податкових платежів, які виникають при переміщенні товарів через митний кордон України; порядок митного оформлення товарів; відповідальність за порушення митних правил; вміти: здійснювати митне оформлення товарів; нараховувати податки та збори які виникають при переміщенні товарів через митний кордон України; обчислювати суми штрафних санкцій за порушення митних правил; вирішувати дискусійні питання щодо митного законодавства, критично його осмислювати та розробляти пропозиції щодо його удосконалення.