Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення; 123 Комп'ютерна інженерія; 125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ESTC: 8.
Автор: Гладких Валерій Миколайович - канд. техн. наук, доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація: Курс призначений для розуміння принципів та отримання практичних навичок адміністрування, що включає в себе налаштування мережі, робочого місця співробітника, сервера для роботи сервісів і основні вимоги до системного адміністратора. Адмініструвати серверні системи. Адмініструвати сучасні мережеві операційні системи та активне мережеве обладнання. Створювати та конфігурувати облікові записи окремих користувачів та груп користувачів. Вживати заходів щодо усунення можливих збоїв.