Спеціальність: 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (Німецька мова та друга іноземна). ОС: Бакалавр. Семестр: 7-8 (4-8). ЄКТС: 5 (14).
Автор: Ольховська Наталія Семенівна - доцент кафедри іноземної філології і перекладу.