Спеціальність: 035 Філологія. Германські мови та літератури  (переклад включно) (Німецька мова та друга іноземна). ОС: Бакалавр. Семестр: 7-8. ЄКТС: 4.
Автор: Ольховська Наталія Семенівна - доцент кафедри іноземної філології і перекладу.