Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 6.
Автори: Кириченко Анастасія Володимирівна - канд. екон. наук, доцент кафедри організації підприємництва і біржової діяльності.
Анотація: У курсі розглядаються теоретичні та практичні основи інтернет-трейдингу. Детально висвітлено фундаментальний, технічний аналізи та психологію інтернет-трейдингу.

Рік останньої атестації: 2023