Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 3.
Автор: Радіонов Ігор Павлович - старший викладач кафедри військової підготовки.
Анотація: В ході вивчення навчальної дисципліни «Військова топографія» передбачається здобуття компетентностей, теоретичних знань та умінь, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю (спеціалізацією) та набуття основних практичних навичок щодо способів вивчення і оцінки місцевості в полі та по топографічній карті, орієнтування на місцевості та виконання вимірювань при підготовці і в ході ведення бойових дій.