Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 1,5.
Автор: Радіонов Ігор Павлович - старший викладач кафедри військової підготовки.
Анотація: В ході вивчення навчальної дисципліни Історія війн та воєнного мистецтва (у т.ч. історія українського війська) передбачається здобуття компетентностей, теоретичних знань та умінь, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю (спеціалізацією).

blank20