Спеціальність: 035.43 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3.
Автор: Амеліна Світлана Миколаївна - завідувач кафедри іноземної філології і перекладу.
Анотація: Дисципліна призначена для вивчення способів підготовки термінологічних глосаріїв та їх використання у процесі перекладу спеціалізованих текстів.