Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 2.
Автор: Радіонов Ігор Павлович - старший викладач кафедри військової підготовки.
Анотація: В ході вивчення навчальної дисципліни Військова педагогіка та психологія передбачається здобуття компетентностей, теоретичних знань та умінь з педагогіки та психології, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю (спеціалізацією).