Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Викладач: Петренко Андрій Володимирович - канд. техн. наук, доцент кафедри інженерії енергосистем.
Анотація: Основною метою дисципліни є усвідомлення студентами ролі систем автономного електропостачання споживачів у виробництві; формування комплексу вмінь щодо обґрунтування типу та методик вибору параметрів автономних джерел електроживлення (дизельних, бензинових, вітрових та сонячних електростанцій), їх конструктивних особливостей та техніко-економічних показників; вивчення схем та особливостей роботи автономних електростанцій; підготовка студентів до діяльності у електроенергетичних службах підприємств в умовах формування та розвитку енергоринку України.
П24