Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Оцінка землі та нерухомого майна). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є опанування майбутніми фахівцями землевпорядниками сутності інформаційних аспектів оцінки земель та застосування інформаційних технологій при здійсненні оцінки.

Рік останньої атестації: 2020
Автори курсу: Бавровська Н.М.