Спеціальність: 035 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша німецька). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Пилипенко Олена Петрівна - доцент кафедри іноземної філології і перекладу.

NN20`3zav