Спеціальність: 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (Німецька мова та друга іноземна). ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (1-8). ЄКТС: 6 (61).
Автор: Конончук Інна Валеріівна - старший викладач кафедри іноземної філології і перекладу.

NN20