Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 6.
Автор:
Ткаченко О.М., доцент кафедри комп'ютерних наук.
Курс присвячений вивченню основних сучасних концепцій кросплатформного пограмування, зокрема:
• рівні крос-платформності;
• компоненто-орієнтований підхід, компонентні середовища;
• принципи і технології проектування бібліотек;
• технології програмування на боці сервера;
• технології віддаленого виклику процедур і методів;
• підходи і технології розробки ПЗ для різних платформ, у тому числі мобільних;
• WEB-орієнтоване крос-платформне програмування;
• принципи проектування наскрізного UI для ПЗ для різних платформ;
• стратегії інтеграції програмного забезпечення.
Курс включає два модулі.
В межах курсу заплановано 6 лабораторних і 2 самостійні роботи.

Рік останньої атестації: 2017