Спеціальність: 211 Ветеринарна медицини. ОС: Магістр. Семестр: 6-7. ЄКТС: 4.
Автор: Ткачук Світлана Алімівна - професор кафедри ветеринарної гігієни імені професора А.К. Скороходька.
Анотація: Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва – дисципліна, що сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти знань і навичок з проведення комплексу необхідних лабораторних і спеціальних досліджень, щодо якості та безпечності продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, ветеринарних препаратів, субстанцій, включаючи аналіз виробничої технології та технологічного обладнання щодо відповідності ветеринарно-санітарним заходам.


Рік останньої атестації: 2020