Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 7 (6-7). ЄКТС: 4 (8).
Автор: Ткачук Світлана Алімівна - професор кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька.