Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 4. ЄКТС: 2.
Автори: Боярова Олена Анатоліївна – доцент кафедри обліку та оподаткування; Мельянкова Людмила Василівна – доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: Мета дисципліни – формування системи знань з підготовки облікової інформації як основи для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством. Завдання дисципліни полягає у вивченні концептуальних засад використання бухгалтерського обліку як інформаційного джерела для управління підприємством; набуття вмінь побудови та трансформації бухгалтерського обліку в системі управління підприємством.