Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Лектор: Кириченко Анастасія Володимирівна - доцент кафедри організації підприємництва і біржової діяльності.
Анотація: У курсі розглядаються теоретичні та практичні аспекти функціонування біржового фондового ринку в Україні та в світі.

blank20