Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 5.
Викладач: Кругляк Геннадій Віталійович, старший викладач кафедри інженерії енергосистем.
Анотація: Метою освітньої компоненти «Цифрові інформаційні технології в електроенергетиці» є формування здобувачами вищої освіти сучасного рівня знань, умінь і навиків при розробці та використанні сучасних інформаційних систем і технологій, які застосовуються в енергетиці, електротехніці, електромеханіці. При вивченні дисципліни студенти ознайомлюються з тенденціями розвитку інформаційних систем та технологій, що дасть змогу використовувати набуті знання у професійній діяльності.
П24