Спеціальність: 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (Німецька мова та друга іноземна). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Ольховська Наталія Семенівна - доцент кафедри іноземної філології і перекладу.

blank20