Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОC: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 2.
Лектор: Гбур Люся Володимирівна - асистент кафедри адміністративного та фінансового права.
Викладач: Гулак Олена Василівна - доцент кафедри адміністративного та фінансового права.
Анотація: У курсі передбачається оволодіння студентами сучасними методами організації та прийомами роботи в галузі їхнього майбутнього фаху, формування професійних умінь та навичок для прийняття самостійних рішень під час роботи в реальних і виробничих умовах сьогодення.