Спеціальність: •121 Інженерія програмного забезпечення; •122 Комп'ютерні науки; •123 Комп'ютерна інженерія; •125 Кібербезпека; •051 Економіка (Економічна кібернетика). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Анотація: Вивчення дисципліни сприяє формуванню мовної, мовленнєвої, лексикографічної, риторичної компетенцій, оптимальному використанню мовних засобів як в писемній, так і в усній професійній комунікації. Викладання дисципліни поділяється на два блоки, які ведуться різними кафедрами.
Блок "Етика спілкування":
   Лектор, викладач: Степаненко Ніна Степанівна, доцент кафедри журналістики та мовної комунікації.
   Викладач: Шишкова Лілія Сергіївна, старший викладач кафедри журналістики та мовної комунікації. 

Блок "Діловий протокол":
   Лектор: Панталієнко Валентина Василівна - доцент кафедри культурології.
   Викладач: Мисюра Тетяна Михайлівна - доцент кафедри культурології.