Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 4 (Ск). ЄКТС: 4; 3 (Ск).
Викладач: Костюк Вікторія Анатоліївна, к.е.н., доц. кафедри банківської справи та страхування.