Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3,5.
Лектор: Новак Олександр Володимирович - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського.
Викладач: Буценко Людмила Василівна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського.
Анотація: Метою навчальної дисципліни є сприяння виявленню та розвитку лідерських якостей здобувачів вищої освіти, формування загальних компетентностей щодо використання інструментів лідерства у професійній діяльності, здатності працювати у команді, а також оволодіння практичними інструментами організації ефективної команди та розподілу ролей, управління командою як системою.
Лідерство, управління комунікаціями та командною взаємодією