Спеціальність: Всі. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
90 годин (15 - лекції, 15 - практичні, семінарські заняття, 60 - самостійна робота).
Автори: Балановська Тетяна Іванівна – професор кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського; Троян Аліна Василівна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.

Вибіркова дисципліна загальноуніверситетського рівня за уподобанням студентів.

Рік останньої атестації: 2020